Nákupní řád a obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nabytekeuro.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - (zákazník).

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nabytekeuro.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Potvrzení elektronické objednávky

Po odeslání Vaší objednávky na našich internetových stránkách obdržíte obratem e-mailové potvrzení přijetí objednávky. Pro ověření správnosti a platnosti objednávky Vás bude ještě kontaktovat telefonicky náš pracovník.

Dodací podmínky

!DOPORUČUJEME OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ !

!ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ DOPRAVCEM NERUČÍME!

Objednávky vyřizujeme do 2-8 týdnů od potvrzení objednávky. Některé druhy zboží jsou drženy skladem a proto jsou expedovány do 48 hodin. Před odesláním zboží je kupující vždy telefonicky vyrozuměn. Zboží dodáváme po celé ČR. Při opakovaném pokusu o dodání zboží (nebyl-li kupující zastižen) je připočítána částka za náhradní dopravu (dle tarifu dopravce - ceník přepravného zde).

V ceně dopravy je dodání zboží na adresu na objednávce a vyložení z vozu, nikoliv doprava do bytu či místnosti. Pokud je požadována doprava přímo na místo montáže, příp. montáž, je nutno toto dohodnout zvlášť.

Prodejna se nachází v Jičíně - zde po domluvě je možný odběr zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží.

Platební podmínky

Platba za zboží se provádí jedním z následujících způsobů:

1) v hotovosti při převzetí zboží (dobírkou)

2) bankovním převodem na základě zálohové faktury

3) platbou v hotovosti na některé z našich prodejen při osobním vyzvednutí zboží

V případě platby způsobem 2) je nutné, aby částka byla na účtu prodávajícího nejpozději den před expedicí zboží.

V některých výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo požadovat zálohu na zboží.

 

Zboží se dodává převážně v demontu.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců (pokud není uvedena delší) ode dne doručení. Je-li objednána i montáž, počítá se záruční doba ode dne předání montáže.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užíváním zboží.

Ochrana osobních údajů

Společnost, jako provozovatel serveru www.nabytekeuro.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost garantuje, že neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

Používáním internetového obchodu www.nabytekeuro.cz souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o nákupech a pro účely prodávajícího.

Všeobecné podmínky

Kupní smlouva je uzavřena oboustranným podpisem závazné objednávky a po zaplacení minimální zálohy kupujícím u zboží či služeb na objednávku. U zboží přímého odběru z provozovny Euro nábytek s.r.o. je uzavřena kupní smlouva zaplacením a převzetím zboží. Záloha je vratná pouze v případě nedodržení dodací lhůty, nebo neschopnosti dodat požadované zboží.Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v tónech barev dle tolerance výrobce a struktuře přírodních materiálů. Tyto odlišnosti nejsou považovány za vady. Prodávající je povinen obstarat pro kupujícího objednané zboží do 2-8 týdnů od sepsání objednávky. Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Pokud kupující neodebere zboží do 7 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru, je povinen uhradit vzniklé náklady na skladování, tj. 50,- Kč/typ zboží a den. Pokud zboží nebude odebráno po třech marných výzvách a max. do tří měsíců ode dne odeslání první výzvy, je oprávněn prodávající zboží použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů.V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné odstoupit od smlouvy jen po dohodě s prodávajícím a smluvní pokuta je pak ve výši zálohy, platí ale podmínka, že zboží bude nepoužité, nejlépe v originálním obalu a nepoškozené. V případě nemožnosti plnění povinností ze strany prodávajícího, mohou obě strany odstoupit do smlouvy, kupující má právo dle bodu 6. V případě uzavření kupní smlouvy distančním způsobem dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku může kupující, který je spotřebitelem dle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající zašle na účet kupujícího zaplacenou částku do 30-ti dnů. Vrácení zboží provádí kupující v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost. Kupující, který není spotřebitelem, tuto možnost odstoupení od smlouvy nemá. Všechny služby zprostředkované prodávajícím, např. doprava, montáž, které nejsou součástí kupní smlouvy, nejsou prováděny na zodpovědnost prodávajícího. Prodejce si vyhrazuje právo na odlišné ceny prodávaného zboží na jednotlivých provozovnách včetně e-shopu.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.2.2011.